Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

8 maja 2021 0 przez redakcja

Jazda po alkoholu nie się z sobą szereg różnego rodzaju konsekwencji. W zależności od stężenia alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu jest to wykroczenie bądź nawet przestępstwo. Polskie prawo przewiduje kilka możliwości ukarania kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości. Wymiar kary jest ściśle powiązany z okolicznościami zdarzenia i kwalifikacji czynu.

Utrata prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Nie ma wątpliwości, że jazda po alkoholu lub zażycia środków oduczających jest zabroniona i niezgodna z prawem. Obowiązujące przepisy jasno określają czy jazda w stanie nietrzeźwym jest wykroczeniem czy przestępstwem. Prawo określa także rodzaj kary adekwatny do popełnionego czynu.

Wszystko zależy w głównej mierze od stężenia alkoholu we krwi. Jeżeli:

  • w wydychanym powietrzy było od 0,2 do 0,5 promila alkoholu sprawcy grozi grzywna w przedziale od 50zł nawet do 5000zł bądź areszt na okres do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktów karnych.
  • w wydychanym powietrzu stężenie alkoholu jest powyżej 0,5 promila sprawca może ponieść takie konsekwencje jak grzywna, czyli kara pieniężna w przedziale od 5000zł nawet do 60 000zł, kara ograniczenia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat bądź kara więzienia oraz 10 punktów karnych.

Dodatkowo kodeks karny bierze pod uwagę możliwość zaostrzenia kary. Na przykład:

  • gdy sprawca czynu był już wcześniej skazany za jazdę po alkoholu podlega karze pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto zostaje orzeczony zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów albo pojazdów konkretnego rodzaju na czas od 3 do 15 lat.
  • gdy kierowca doprowadzi do wypadku, w którym ucierpi druga osoba np. poniesie uszczerbek na zdrowi bądź poniesie śmierć. Sąd może orzec karę do 12 lat pozbawienia wolności grozi i dożywotne odebranie prawa jazdy.

Bardzo ważna jest różnica pomiędzy zatrzymaniem, a utrata prawa jazdy. Utrata prawa jazdy jest wtedy, gdy kierowca kompletnie traci uprawnienia do kierowania różnego rodzaju pojazdami. Taka utrata może nastąpić poprzez wyrok sądu na czas określony bądź dożywotnio. Natomiast jeśli zatrzymanie prawo jazdy nastąpi na okres powyżej roku sprawca, aby odzyskać utracone uprawnienia musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Zobacz także: https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Jak wygląda odzyskanie prawo jazdy?

Odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy nie stosunkowo trudne, gdyż nie nastąpiła całkowita utrata posiadanych wcześniej uprawnień. O zwrot zatrzymanego dokumentu można ubiegać się dzień po upłynięciu kary. aby to zrobić należy udać się do starostwa powiatowego bądź urzędu miasta w zależności od miejsca zamieszkania i złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami bądź jeżeli został nałożony na sprawcę taki obowiązek orzeczenie psychologiczne. Dodatkowo taki wniosek powinien zawierać następujące załączniki: zdjęcie, dowód uiszczenia opłaty. Jeżeli zakaz został orzeczony na okres nieprzekraczający jednego roku to zwrot dokumentu może nastąpić w dniu składania wniosku.

Egzamin po zabraniu prawa jazdy za alkohol

Jeżeli nastąpiła utrata prawa jazdy na okres przekraczający rok, odzyskanie dokumentu prawa jazdy jest nieco bardziej skomplikowane. Cała procedura wygląda tak samo ja w przypadku gdy zakaz prowadzenia był wydany na czas nie przekraczający z jedną istotną różnicą. Do wniosku składanego w urzędzie należy dołączyć dokument potwierdzający ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy. Taki egzamin różni się od egzaminu na prawo jazdy. Najpierw należy wystąpić o wydanie dokumentu zwanego profilem kandydata na kierowcę. Uzyskanie takiego dokumentu zajmuje dwa dni. Jest on w pewnym sensie tożsamy ze skierowanie na egzamin. Aby go uzyskać, należy wcześniej pozytywnie przejść badania psychotechniczne. Po uzyskaniu takiego skierowania jest 3 miesiące na poddanie się badaniu. Jeżeli wynik w badaniu będzie pozytywny dokument zostaje wydany w ciągu jednego dnia. Niestety jeżeli kierowca przed utratą prawa jazdy posiadał uprawnienia na więcej niż jedną kategorię do każdej z nich musi osobno zdać test psychotechniczny.

Każdy kierowca, po zabraniu mu prawa jazdy musi zdać zarówno część teoretyczną jak i praktyczną egzaminu na prawo jazdy. Skazani, którym zostały odebrane uprawnienia ale chcą je odzyskać muszą zapłacić zarówno za badania lekarskie oraz za egzamin państwowy na prawo jazdy. Natomiast nie jest wymagane zaliczenie całego kursu na prawo jazdy.

Jazda po alkoholu – co mówi o niej artykuł 178a Kodeksu Karnego?

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy