Czym jest rozdzielność majątkowa i kiedy warto się na nią zdecydować?

Czym jest rozdzielność majątkowa i kiedy warto się na nią zdecydować?

27 września 2021 0 przez redakcja

Rozdzielność majątkowa to inaczej małżeński ustrój majątkowy, który jest alternatywą dla małżeńskiej wspólności majątkowej. Małżonkowie, którzy zdecydują się na rozdzielność, będą mogli zarządzać posiadanym majątkiem we własnym zakresie. Czym dokładnie jest rozdzielność majątkowa, jak ją ustanowić i kiedy warto się na nią zdecydować?

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa może mieć charakter dobrowolny lub przymusowy. W pierwszym przypadku małżonkowie sami podejmują decyzję o tym, aby spisać umowę majątkową małżeńską, popularnie zwaną intercyzą. Można ją ustanowić zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Co ważne, dokument musi mieć formę aktu notarialnego, a więc musi zostać sporządzony w obecności notariusza. Rozdzielność majątkowa przymusowa może zostać ustanowiona tylko na mocy urzeczenia sądu. Pozew może złożyć jeden ze współmałżonków w przypadku, gdy drugi nie wyraża zgody na zawarcie umowy. Sądy przychylają się do wniosku zazwyczaj wtedy, gdy:

  • współmałżonek trwoni wspólny majątek bądź zachowuje go w całości dla siebie,
  • dochodzi do rażącej niegospodarności,
  • współmałżonek rezygnuje z pomnażania wspólnego majątku z przyczyn nieuzasadnionych.

Podstawowa taksa notarialna, a więc opłata za zawarcie umowy, wynosi 400 zł plus VAT. W sytuacji, gdy intercyza zawierana jest po ślubie (gdy istnieje już wspólny majątek małżonków), zostanie doliczona dodatkowa opłata, której wysokość uzależniona jest bezpośrednio od wysokości posiadanego majątku do podziału.

Szukasz profesjonalnej porady? Odwiedź: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozdzielnosc-majatkowa-warszawa/

Rozdzielność majątkowa – skutki prawne

Od momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy ze współmałżonków może dowolnie dysponować swoją częścią majątku. Niemniej jednak małżonkowie wciąż zachowują prawo do wspólnego nabywania praw majątkowych. To, w jakiej części dane dobro przypada każdemu z małżonków, strony określają we własnym zakresie. Co ważne, podział ten nie musi być równy. Małżonkowie, którzy zdecydowali się na zawarcie intercyzy, mogą także wspólnie ubiegać się o kredyt, w tym kredyt hipoteczny. Bank ocenia jednak zdolność kredytową każdej strony oddzielnie. Rozdzielność majątkowa powoduje, że długi jednego małżonka nie są długami drugiego z nich, zatem komornik ma prawo do przeprowadzenia egzekucji jedynie z majątku dłużnika.

Kiedy rozdzielność majątkowa jest opłacalna?

Na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej najczęściej decydują się osoby, które chcą zabezpieczyć współmałżonka przed ewentualną odpowiedzialnością finansową za popełnione przez siebie błędy. Dotyczy to między innymi przedsiębiorców czy osoby wykonujące zawody obarczone dodatkowym ryzykiem finansowym. Również w sytuacji, w której jeden z małżonków nie potrafi mądrze dysponować majątkiem, intercyza staje się opłacalna. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że małżonkowie, którzy zdecydują się na rozdzielność majątkową, nie będą mogli wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego. Jedynie w przypadku częściowej intercyzy możliwe będzie dokonywanie wspólnych rozliczeń, jednak tylko w przypadku przychodów nieobjętych rozdzielnością.